Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Προσόντα ενοικιαστή:

Γενικοί Όροι Ενοικίασης 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A, B ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ: Η “Κάλυψη νέου οδηγού”, δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς ηλικίας 21 με 23 ετών να μισθώσουν αυτοκίνητα κατηγορίας A, B, καταβάλοντας επιπλέον 15 € ανά ημέρα ενοικίασης, υπό την προϋπόθεση να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι οδηγοί που κάνουν χρήση της Κάλυψης Νέου Οδηγού δεν καλύπτονται από τις καλύψεις των Super Cover. 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.). 

ΕΓΓΥΗΣΗ: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα: 

  • A, B, J, V2: 650€
  • C, D, F, H, K, L, P, W, M V3, V4, V5:  750€
  • E, EM, DE, EE, EX, FE, ZE, N, O, NM, R, T, U, Y:  950€
  • V, G, YL, 1, 5, 8, 7E, 8E, 9, 9E, 9F, SY, SE, V6:  1.250€
  • YP, 3, 9L, 9X: 3.000€

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ: 

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας International Rent a Car για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 25.00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την International Rent a Car οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της International Rent a Car με την Ασφαλιστική της εταιρεία. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW – SCDW): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των 800€ για τις κατηγορίες A, B, 900€ για τις κατηγορίες C, D, F, H, K, L, M, Q, P, R, T, W, 1.200€ για τις κατηγορίες, E, EM, EE, EX, ZE, FE, DE, N, O, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 8, 7E, 8E, V3, V4, V5 1.500€ για τις κατηγορίες 9, 9E, SY, SE, 9F, V6 και 3.000€ για τις κατηγορίες 3, 9L, 9X & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 12€, 15€, 23€, 44€ και 80€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. 

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF): Ο οδηγός χρεώνεται 62€ σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας καθώς και σε περίπτωση προστίμου που προκύπτει από παράβαση του ΚΟΚ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση 4€ για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 16€. 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 10€


ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 4€ ημερησίως. 

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 6€ ημερησίως. 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 4€ ημερησίως. 

**Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Παραλαβή/παράδοση του αυτοκινήτου εκτός των σταθμών International Rent a Car είναι δυνατή με χρέωση εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 1.20€/km για την όλες τις κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας 20€. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της International Rent a Car και εφόσον ο μισθωτής έχει αποδεχθεί την “Κάλυψη Μεταφοράς με Πλοίο”. Σε διαφορετική περίπτωση, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της όποιας ζημιάς τυχόν προκληθεί στο μισθωμένο όχημα κατά τη μεταφορά του από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως των όποιων καλύψεων και περιορισμών ευθύνης έχει αποδεχθεί και πληρώσει κατά την έναρξη της μίσθωσης. Η Κάλυψη Μεταφοράς με Πλοίο είναι διαθέσιμη με κόστος 20€ ανά ημέρα ενοικίασης. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: 

Μία ημέρα. Με την λήξη 24ώρου ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας. 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων, ο μισθωτής θα χρεωθεί για την ενοικίαση έως την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία.

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά.

NΟ-SHOW

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η International Rent a Car θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 1 ώρας. Η International Rent a Car διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο μισθωτής επιβαρύνεται με το ποσό των 99,20€. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης βλάβης που έγινε με υπαιτιότητα του μισθωτή (π.χ. καψίματα στα καθίσματα κ.λπ.) θα υπάρχουν σχετικές χρεώσεις ανάλογα με το είδος της βλάβης.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Τα οχήματα της International Rent a Car δεν βγαίνουν εκτός των ελληνικών συνόρων.
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα της International Rent a Car από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η International Rent a Car δέχεται πληρωμή με μετρητά και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή κατάθεση σε τραπεζικό της λογαριασμό. Η εταιρία δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, Maestro

*** Οι παραπάνω όροι ενοικίασης περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
***Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
***Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 
***Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι το δικαστήριο Ιωαννίνων.

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:
Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων GROUP A, GROUP B και GROUP C. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.
Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 20,00€ ημερησίως.

Παραλαβή οχημάτων
Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
2. Την προσωπική ταυτότητα ή διαβατήριο του.
3.Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. Προσωπικά έγγραφα τρίτων δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

Το όχημα επιστρέφεται πάντα με τα ίδια καύσιμα όπως ακριβώς όταν παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται για τα καταναλωμένα καύσιμα* καθώς και με 10,00€ για ανεφοδιασμό.

Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.
* Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.

Ασφάλειες:
Τα οχήματα της International Rent a Car είναι ασφαλισμένα:
1. Έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά θύμα.
2. Για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της International Rent a Car) έως 1.220.000,00€
3. Για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
4. Για το όχημα της International Rent a Car, θραύση κρυστάλλων εξαιρουμένων των καθρεπτών και φωτιστικών σωμάτων.
5. Οδική βοήθεια.

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της International Rent a Car, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)
H International Rent a Car παρέχει την παραπάνω ασφάλιση δωρεάν.
O ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος
1. στο ποσό των 900,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C,
2. στο ποσό των 950,00€ για τις κατηγορίες GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC,
3. στο ποσό των 1.200,00€ για τις κατηγορίες Jeep, 7-9seater and Vans,
υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα παραπάνω ποσά των 900,00€, 950,00€ και 1.200,00€ αντίστοιχα και η ευθύνη του να ανέρχεται μόνο στο ποσό των 300,00€, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα, ημερησίως το ποσό των 10,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C, GROUP C, GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC,Jeep and 9seaters Mini Vans.Το παραπάνω ποσό επίσης καλύπτει και Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.) Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή και φωτιά του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του.

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού..
Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)
Στην τιμή ενοικίασης ανά ημέρα, παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€.

Παραλαβή / Επιστροφή:
Παραλαβή και επιστροφή είναι:

Δωρεάν σε οποιοδήποτε σημείο στο κέντρο, ή στο αεροδρόμιο της πόλης των Ιωαννίνων.
Εκτός πόλης Ιωαννίνων και έως 80χλμ από το κατάστημα International Rent a Car χρέωση 0.80€/km.
Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ από το κατάστημα International Rent a Car ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων.
Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας του καταστημάτος International Rent a Car και από 21:00 έως 08:00 χρέωση 20.00€*

Επιπρόσθετες χρεώσεις.

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης:
Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.):
Από τα αεροδρόμια χρέωση 11% η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Επιπλέον Οδηγός (AD.D.):
Για κάθε επιπλέον οδηγό: 4,00 € ημερησίως.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος:
Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 19.90€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων:
Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας International Rent a Car για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 25.00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Αφαίρεση πινακίδων:
Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί για την ενοικίαση έως την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:
200,00€-550,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B.
300,00€-750,00€ για τις κατηγορίες GROUP C, GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC.
300,00€-850.00€ για τις κατηγορίες JEEP & 9 SEATERS.

Αξεσουάρ:
Είδος Κόστος ανά ημέρα
Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) 3,00€
Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) 3,00€
Αλυσίδες χιονιού 5,00€
Navigation System (Σύστημα GPS) 5,00€
Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Ακυρώσεις:
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η International Rent a Car δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00€ ανά ημέρα κράτησης. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για τις τηλεφωνικές κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 10 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην International Rent a Car – Τζόκας Ηρακλής,Καλπακίου 22 Ιωάννινα, στο email info@international-rent.com.

No-show:
Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η International Rent a Car θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 1 ώρας. Η International Rent a Car διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου:
Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 99,20€. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης βλάβης που έγινε με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (π.χ. καψίματα στα καθίσματα κ.λπ.) θα υπάρχουν σχετικές χρεώσεις ανάλογα με το είδος της βλάβης.

Μεταφορά με πλοίο:
Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της International Rent a Car. Σε περίπτωση μίας τέτοιας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο κατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο στo κατάστημα International Rent a Car στα Ιωάννινα με δικά του έξοδα.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων:
Τα οχήματα της International Rent a Car απαγορεύεται να βγαίνουν εκτός των ελληνικών συνόρων .

Επέκταση ενοικίασης:
Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα της International Rent a Car από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής:
Η International Rent a Car δέχεται πληρωμή με μετρητά και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Η εταιρία δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, Maestro.

ΦΟΡΟΙ:
Οι παραπάνω όροι ενοικίασης περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι το δικαστήριο Ιωαννίνων.

Προσόντα ενοικιαστή:

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να: Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων GROUP A, GROUP B και GROUP C. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια. Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης. * Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 20,00€ ημερησίως. Παραλαβή οχημάτων Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του: 1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης. 2. Την προσωπική ταυτότητα ή διαβατήριο του. 3.Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. Προσωπικά έγγραφα τρίτων δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση. Το όχημα επιστρέφεται πάντα με τα ίδια καύσιμα όπως ακριβώς όταν παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται για τα καταναλωμένα καύσιμα* καθώς και με 10,00€ για ανεφοδιασμό. Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα. * Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων. Ασφάλειες: Τα οχήματα της International Rent a Car είναι ασφαλισμένα: 1. Έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά θύμα. 2. Για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της International Rent a Car) έως 1.220.000,00€ 3. Για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. 4. Για το όχημα της International Rent a Car, θραύση κρυστάλλων εξαιρουμένων των καθρεπτών και φωτιστικών σωμάτων. 5. Οδική βοήθεια. Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της  International Rent a Car, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.   Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)International Rent a Car  παρέχει την παραπάνω ασφάλιση δωρεάν. O ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος 1. στο ποσό των 900,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C, 2. στο ποσό των 950,00€ για τις κατηγορίες GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC, 3. στο ποσό των 1.200,00€ για τις κατηγορίες Jeep, 7-9seater and Vans, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)   Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.) Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα παραπάνω ποσά των 900,00€, 950,00€ και 1.200,00€ αντίστοιχα και η ευθύνη του να ανέρχεται μόνο στο ποσό των 300,00€, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα, ημερησίως το ποσό των 10,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C, GROUP C, GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC,Jeep and 9seaters Mini Vans.Το παραπάνω ποσό επίσης καλύπτει και Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.) Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή και φωτιά του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του. Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.. Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του. Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.) Στην τιμή ενοικίασης ανά ημέρα, παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€. Παραλαβή / Επιστροφή: Παραλαβή και επιστροφή είναι: Δωρεάν σε οποιοδήποτε σημείο στο κέντρο, ή στο αεροδρόμιο της πόλης των Ιωαννίνων. Εκτός πόλης Ιωαννίνων και έως 80χλμ από το κατάστημα International Rent a Car χρέωση 0.80€/km. Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ από το κατάστημα International Rent a Car ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων. Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας του καταστημάτος  International Rent a Car και από 21:00 έως 08:00 χρέωση 20.00€*   Επιπρόσθετες χρεώσεις. Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης: Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας. Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.): Από τα αεροδρόμια χρέωση 11% η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Επιπλέον Οδηγός (AD.D.): Για κάθε επιπλέον οδηγό: 4,00 € ημερησίως. Έξοδα φακέλου ατυχήματος: Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 19.90€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων: Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας International Rent a Car για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 25.00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων). Αφαίρεση πινακίδων: Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί για την ενοικίαση έως την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά: 200,00€-550,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B. 300,00€-750,00€ για τις κατηγορίες GROUP C, GROUP D, GROUP C AUTOMATIC, GROUP D AUTOMATIC. 300,00€-850.00€ για τις κατηγορίες JEEP & 9 SEATERS.   Αξεσουάρ: Είδος Κόστος ανά ημέρα Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) 3,00€ Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) 3,00€ Αλυσίδες χιονιού 5,00€ Navigation System (Σύστημα GPS) 5,00€ Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Ακυρώσεις: Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η International Rent a Car δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00€ ανά ημέρα κράτησης. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για τις τηλεφωνικές κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 10 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην International Rent a Car – Τζόκας Ηρακλής,Καλπακίου 22 Ιωάννινα, στο email info@international-rent.com.   No-show: Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η International Rent a Car θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 1 ώρας. Η International Rent a Car διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση. Εσωτερικό αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 99,20€. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης βλάβης που έγινε με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (π.χ. καψίματα στα καθίσματα κ.λπ.) θα υπάρχουν σχετικές χρεώσεις ανάλογα με το είδος της βλάβης. Μεταφορά με πλοίο: Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της International Rent a Car. Σε περίπτωση μίας τέτοιας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο κατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο στo κατάστημα International Rent a Car στα Ιωάννινα με δικά του έξοδα. Εκμίσθωση εκτός συνόρων: Τα οχήματα της International Rent a Car απαγορεύεται να βγαίνουν εκτός των ελληνικών συνόρων . Επέκταση ενοικίασης: Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα της International Rent a Car από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Τρόποι πληρωμής: Η International Rent a Car δέχεται πληρωμή με μετρητά και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Η εταιρία δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, Maestro. ΦΟΡΟΙ: Οι παραπάνω όροι ενοικίασης περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι το δικαστήριο Ιωαννίνων.