Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Για να μπορεί ο πελάτης να πραγματοποιήσει ενοικίαση από την εταιρεία μας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του καθώς επίσης να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης πάνω από ένα χρόνο.
Επίσης στην κατηγορία 21ο έτος με 23ο έτος ηλικίας του πελάτη, υπάρχει επιβάρυνση υπασφάλιστρο νέου οδηγού 10€/ημέρα.
Το μέγιστο επιτρεπτό όριο ηλικίας για την ενοικίαση είναι το 70ο έτος της ηλικίας του πελάτη.
Εδώ να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση που έχει υπερβεί το συγκεκριμένο όριο ηλικίας θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες άδειες από τις αρμόδιες αρχές που να πιστοποιούν την καταλληλότητα και την γνησιότητα των εγγράφων αυτών για τη νόμιμη χρήση τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα και κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Ένας νέος οδηγός μπορεί να νοικιάσει εφόσον διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης και αφού έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα πιστοποιημένα επίσημα χαρτιά από τις αρμόδιες αρχές που θα πρέπει να φέρει μαζί του ο οδηγός.
( Δίπλωμα οδήγησης , ταυτότητα ή διαβατήριο)

Ο ενοικιαστής θα πρέπει να φέρει μαζί του για την πραγματοποίηση της ενοικίασης τα εξής:
– Δίπλωμα οδήγησης
– Ταυτότητα ή Διαβατήριο
– Πιστωτική Κάρτα/Χρεωστική κάρτα

Εάν ο πελάτης δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει δεκτή και η χρεωστική κάρτα κατόπιν συνεννόησης και ελέγχου της κάρτας αυτής, καθώς δεν είναι αποδεκτοί όλοι οι τύποι καρτών.

Η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τα καύσιμα είναι πολύ ξεκάθαρη, δηλαδή όπως το παραλαμβάνει κατά την έναρξη της ενοικίασης ο πελάτης από την εταιρεία μας έτσι έχει υποχρέωση ακριβώς και να το επιστρέψει.
Στην περίπτωση όμως, πού κατά την επιστροφή της ενοικίασης τα επίπεδα καυσίμου είναι λιγότερα από ότι το είχε παραλάβει από την εταιρεία μας, τότε ο πελάτης χρεώνεται τη διαφορά καυσίμων καθώς επίσης και την Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων 15€.

Φυσικά και σας επιστρέφονται τα χρήματα αρκεί η ακύρωση σας να είναι 16 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης ή εντός 4 ημερών από την έναρξη της κράτησης σας.
**Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Ακύρωσης της Εταιρείας μας.

Βέβαια μπορούν να οδηγήσουν δύο άτομα το αυτοκίνητο που έχετε νοικιάσει από την εταιρεία μας, προτού όμως θα πρέπει η εταιρεία μας να έχει λάβει τα απαραίτητα έγγραφα και από τους δύο οδηγούς ώστε να τους έχει εξουσιοδοτήσει μέσω του συμβολαίου που συνάπτεται ανάμεσα στην εταιρεία μας και τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς.
Επίσης ο δεύτερος οδηγός έχει χρέωση 4€/ημέρα.

Η ελάχιστη ενοικίαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί βάση συμβολαίου είναι 24 ώρες. Ο πελάτης πάντα έχει την επιλογή να το επιστρέψει όποτε θέλει εντός 24ωρου.

Οι επιλογές ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων από την εταιρεία μας είναι το βασικό πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης καθώς επίσης και το πακέτο πλήρης ασφαλιστικής κάλυψης.
**Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες βλ. Γενικοί Όροι Ενοικίασης στη σελίδα της εταιρείας μας.